سقوط آزاد این صنعت مستهجن مانند تولید کنندگان خودرو شدید نبوده، اما خالی شدن جیب مشتریها نسبت به گذشته، بر فعالیت آنها نیز تأثیر گذاشته است. به گونه‌ای که بیشتر شرکت‌های فعال در این میدان، خصوصی اداره می شوند و همین امر به دست آوردن آمار فروش از یک سال به یک سال دیگر را سخت کرده است؛ اما بسیاری از آنها، هم اکنون موافقند که این صنعت چند میلیارد دلاری در فروش خود مشکلات بزرگی پیدا کرده‌اند.سرویس اجتماعی ـ بحران اقتصادی که از دو سال گذشته، گریبانگیر جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان، شده در همه زمینه‌ها، حتی در زمینه‌هایی چون و صنعت پرنو که هیچ‌گاه با ضرر رو به رو نبوده‌اند، سرمایه‌داران و صاحبان قدرت و ثروت و مردم عادی را با چالش‌های عظیم رو به رو کرده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک» به نقل از «سی.ان.ان»، ماه گذشته، بیش از صد فعال عرصه تولید محصولات پورنو، ساعت‌ها در ساعت بزرگ ادیسون انتظار کشیدند تا سالن پر شود؛ حضوری کمرنگ که بازتابی از چالش‌های اقتصادی است و نشان داد که صنعت پورنو نیز گرفتار رکود شده و به خاک سیاه نشسته است.

سقوط آزاد این صنعت مستهجن مانند تولید کنندگان خودرو شدید نبوده، اما خالی شدن جیب مشتریها نسبت به گذشته، بر فعالیت آنها نیز تأثیر گذاشته است. به گونه‌ای که بیشتر شرکت‌های فعال در این میدان، خصوصی اداره می شوند و همین امر به دست آوردن آمار فروش از یک سال به یک سال دیگر را سخت کرده است؛ اما بسیاری از آنها، هم اکنون موافقند که این صنعت چند میلیارد دلاری در فروش خود مشکلات بزرگی پیدا کرده‌اند.

در این باره، یکی از این شرکتها، دزدی معنوی، ارایه رایگان محصولات در اینترنت و چالش‌های حقوقی را از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر این صنعت می داند. «آلک» مدیر این شرکت می گوید: صنعت ما برای نخستین بار در تاریخ، رکود را تجربه می کند، به گونه‌ای آمارها در چند سال گذشته مداوم در حال کاهش بوده است.

بحران اقتصادی بر بخش انتشاراتی این صنعت نیز تأثیر داشته و منجر به پایین آمدن تیراژ مجله ها و ناپدید شدن مجله های کوچک شده به طوریکه تنها مجله های قدرتمند توان باقی ماندن داشته اند.

در همین حال، افزایش افرادی که حاضرند به دلیل مشکلات مالی و تهیه محل خواب و غذای روزانه در این صنعت با دستمزدهایی کم و حتی رایگان کار کنند، ضربه دیگری به اقتصاد آن وارد کرده است، به گونه‌ای که دستمزد عده ای که روزی کمتر از 1000 تا 1500 دلار نبود هم اکنون به شدت کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، این رخداد مهم و مثبت که ناشی از بحران جهانی اقتصاد، است نشان دهنده این است که این بحران، کشورهای غرب و صنعتی را با چالش عظیم رو به رو کرده و حتی صنعتی با این مشخصات که در تاریخ به دلیل هوسرانی و زیادخواهی غرایز افراد، سود هنگفتی داشته، هم اینک با ضرر سنگین رو به رو شده و تا آستانه ورشکستگی نیز پیش رفته است.

گفتنی است انحطاط اخلاقی، سست شدن بنیان خانواده‌ها و ده‌ها مورد جنایاتی که در رسانه‌ها نیز منتشر شده ناشی از افراط در توجه به این غریزه است که در جوامع غربی کاملا مشاهده می‌شود.