وانت آریسان دوگانه‌ سوز . کد 16401     21,000,000     23,900,000     نمودار تغییر قیمت وانت آریسان دوگانه‌ سوز . کد 16401    
سمند SE . کد 57310     27,200,000     27,439,000     نمودار تغییر قیمت سمند SE . کد 57310    
سمند LX . کد 29339     29,400,000     29,844,000     نمودار تغییر قیمت سمند LX . کد 29339    
سمند LX . کد 29340     29,500,000     30,134,000     نمودار تغییر قیمت سمند LX . کد 29340    
سمند EF7 . کد 29212     29,400,000     29,974,000     نمودار تغییر قیمت سمند EF7 . کد 29212    
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211     29,700,000     30,243,000     نمودار تغییر قیمت سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211    
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ     31,200,000     31,278,000     نمودار تغییر قیمت سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ    
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس)     31,400,000     31,538,000     نمودار تغییر قیمت سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس)    
سمند سورن ELX . کد 57507     34,700,000     36,123,000     نمودار تغییر قیمت سمند سورن ELX . کد 57507    
سمند سورن ELX سال . کد 57511     36,400,000     36,744,000     نمودار تغییر قیمت سمند سورن ELX سال . کد 57511    
دنا با موتور EF7     41,400,000     42,393,000     نمودار تغییر قیمت دنا با موتور EF7    
پژو GLX 405 . کد 25634     28,600,000     28,882,000     نمودار تغییر قیمت پژو GLX 405 . کد 25634    
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222     29,900,000     30,420,000     نمودار تغییر قیمت پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222    
پژو SLX 405 . کد 22009     29,700,000     30,717,000     نمودار تغییر قیمت پژو SLX 405 . کد 22009    
پژو پارس سال . کد 28228     35,100,000     35,328,000     نمودار تغییر قیمت پژو پارس سال . کد 28228    
پژو پارس سال . کد 28229     35,200,000     35,496,000     نمودار تغییر قیمت پژو پارس سال . کد 28229    
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314     36,800,000     36,770,000     نمودار تغییر قیمت پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314    
پژو پارس LX . کد 28512     37,500,000     37,312,000     نمودار تغییر قیمت پژو پارس LX . کد 28512    
پژو پارس ELX . کد 21002     38,700,000     38,938,000     نمودار تغییر قیمت پژو پارس ELX . کد 21002    
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8     43,500,000     45,330,000     نمودار تغییر قیمت پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8    
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0     44,500,000     ---     نمودار تغییر قیمت پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0    
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028     31,900,000     32,517,000     نمودار تغییر قیمت پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028    
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814     33,300,000     34,452,000     نمودار تغییر قیمت پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814    
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815     36,200,000     36,693,000     نمودار تغییر قیمت پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815    
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429     33,900,000     34,992,000     نمودار تغییر قیمت پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429    
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430     36,500,000     37,232,000     نمودار تغییر قیمت پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430    
رانا LX     31,500,000     33,233,000     نمودار تغییر قیمت رانا LX    
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402     33,700,000     34,300,000     نمودار تغییر قیمت رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402    
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403     35,000,000     35,282,000     نمودار تغییر قیمت رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403    
رنو تندر E1 . دو ایربگ     33,900,000     33,663,000     نمودار تغییر قیمت رنو تندر E1 . دو ایربگ    
رنو تندر E2 . دو ایربگ     37,300,000     37,292,000     نمودار تغییر قیمت رنو تندر E2 . دو ایربگ    
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ     ناموجود     45,971,000     نمودار تغییر قیمت رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ    
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ     46,500,000     47,196,000     نمودار تغییر قیمت رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ    
رنو کپچر     108,000,000     105,000,000     نمودار تغییر قیمت رنو کپچر    
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5     119,000,000     124,862,000     نمودار تغییر قیمت سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5    
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5     122,000,000     130,047,000     نمودار تغییر قیمت سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5    
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8     124,000,000     129,010,000     نمودار تغییر قیمت سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8    
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8     127,000,000     135,232,000     نمودار تغییر قیمت سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8    
اس 7 ( S7 ) . فول دنده‌ای     ---     به زودی     نمودار تغییر قیمت اس 7 ( S7 ) . فول دنده‌ای    
اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک     ---     به زودی     نمودار تغییر قیمت اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک    
وانت فوتون . دیزلی     86,000,000     91,000,000     نمودار تغییر قیمت وانت فوتون . دیزلی    
وانت فوتون . بنزینی     83,000,000     100,285,000     نمودار تغییر قیمت وانت فوتون . بنزینی    
        مینی‌بوس آرین     114,000,000     115,900,000     نمودار تغییر قیمت مینی‌بوس آرین    
        ون وانا     86,000,000